?

Τό γυναικεῖον τῆς Ὑπατίας - El Gineceo de Hipatia - Hypatia's Gynaeceum

τό πνεῦμα λεσβιακῆς γυνῆς - espíritu de una mujer queer- spirit of a queer woman

Rating position

Name:
Johanna-Hypatia Cybeleia
My last name is pronounced si-BELLY-ya. (think belly dance)

Yahoo! Avatars

Would that we all would be possessed by such a demoness. Johanna, you rock. I
love your informative posts, and I love your outfits, your drumming, and your singing.
It's a joy to know you.
love,
Kelpie

Johanna often has interesting things to offer... especially on the subjects of gender and women's issues. She is informed, intelligent, articulate, and totally unabashed about who she is.
—E. Edison

You are a hell of a woman.
mystfemme

Why did I name myself after Hypatia of Alexandria (c. 370–415) of all people? She was:
A Hellenic woman
A Middle Eastern woman
A North African woman
A pagan woman
An intellectual woman
A strong woman who defied the hardline Christian takeover of her country--

Can you find me a better match?

Many Greek religious conservatives condemned Nikos Kazantzakis. His reply was: "You gave me a curse, I give you a blessing: may your conscience be as clear as mine and may you be as moral and religious as I" (Greek: Μου δώσατε μια κατάρα, Άγιοι πατέρες, σας δίνω κι εγώ μια ευχή: Σας εύχομαι να ‘ναι η συνείδηση σας τόσο καθαρή, όσο είναι η δική μου και να ‘στε τόσο ηθικοί και θρήσκοι όσο είμαι εγώ).

"Close the shop of argument and mystery. Open the teahouse of experience."
--‘Ayn al-Qozat Hamadani, prefiguring Monty Python's "Argument Clinic" sketch by 8 centuries

"I was the C.E.O. of a company."
--Sheika Lubna al-Qassimi, UAE Minister of Economy and Planning, when an American businesswoman asked her if women could work in the Emirates

my amazon wish list

أنا المرأة، اسمعوني أَهدِر
εἰμί ἡ Γυνή, ἀκούετε μέ βρέμειν
είμαι η Γυναίκα, με ακούτε βρυχώμαι
io sono la Donna, uditemi ruggire
ben Kadınım, benim kükrememi duyunuz


Ruth loved Naomi as Adam loved Eve

Rating position

Statistics